Voedsel: check, veiligheid: check

7 juni 2022

Veiligheid gaat boven alles. Behalve dat voedsel ons vak is, zijn we bovenal allemaal voedselconsumenten en willen we dat ons voedsel veilig is. Waarom? Om de simpele reden dat veilig voedsel essentieel is voor de menselijke gezondheid en welzijn. Vandaag, 7 juni 2022, is het #Wereldvoedselveiligheidsdag en staan we hier bij stil. 

Checkpunt Voedselveiligheid

Alleen wanneer voedsel veilig is, kunnen we ten volle profiteren van de voedingswaarde waarde en van de mentale en sociale voordelen. In Nederland worden bedrijven gecontroleerd of ze voldoen aan de eisen op het gebied van HACCP (hygiënische veiligheid van ons voedsel), relevante wet- en regelgeving en de geldende hygiënecodes. En Compass Group Nederland mocht in april 2022 het certificaat ‘Checkpunt Veiligheid’ in ontvangst nemen van Sensz, het bedrijf die deze controles uitvoert.

Sensz is één van de selecte groep private inspectiebureaus in Nederland die een door de NVWA geaccepteerd controlesysteem toepassen bij bedrijven die voedsel leveren aan consumenten.

keurmerk voedselveiligheid

Audits & controles

Het certificaat is toebedeeld aan de centrale keuken van de Universiteit Utrecht. De locatie is om de 6 maanden bezocht en éénmaal per jaar wordt tijdens de controle een monstername uitgevoerd. De monsters dienen te voldoen aan de richtwaardes zoals gesteld in de Hygiënecode. Nieuwe vestigingen behalen het certificaat als de auditnormen 2x achter elkaar behaald zijn.

#WorldFoodSafetyDay

De Verenigde Naties hebben in 2018 World Food Safety Day in het leven geroepen om meer bewustzijn van voedsel veiligheid te realiseren. Jaar na jaar zien we een groeiend aantal initiatieven voor deze dag, die helpen het bewustzijn van het publiek over voedselveiligheid te vergroten, wat een geweldige prestatie is. Samen zorgen we ervoor dat deze trend zich voortzet en zet Compass Group zich het hele jaar in om te zorgen dat de veiligheid en kwaliteit van het voedsel op onze locaties onze topprioriteit is.

 

Deel dit artikel