Samen op reis met NuLA

Bij Compass Group staat het welzijn vergroten van mensen centraal. Dat betreft zowel het welzijn van mensen in onze eigen omgeving, als het welzijn van mensen die elders of later leven. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden kwalitatieve, verantwoorde producten en diensten, die een positieve impact hebben op planeet, mens en dier. Dat betekent duidelijke steun voor klimaatactie en de andere duurzame ontwikkelingsdoelen op basis van de bestaande afspraken, rapporten en initiatieven. Deze positieve impact willen we blijven maken, zowel nu als in de toekomst. Als grootste multinational in food & services hebben wij de omvang en expertise om daarin een koploper te zijn. Samen met onze partners en andere changemakers gaan we op reis met NuLA. Reis je mee?

NULA

Compass Group levert een actieve bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030. Om zoveel mogelijk positieve impact te maken, hebben wij het NuLA platform opgericht welke gebaseerd is op drie pijlers: Milieu, Mens & Maatschappij en Gezondheid & Welzijn. Het NuLA platform helpt ons en onze partners om te leren, innoveren en samenwerken om ons reisdoel te halen. Het is ons duurzame gedachtegoed voor uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en de klimaatcrisis. We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid met als doel een bijdrage te leveren aan een betere wereld, waarbij we streven naar een klimaatpositieve dienstverlening in 2030. De nadruk ligt op de letter ‘U’ waarbij we ieder individu aansporen om vanaf nu met zorg om te gaan met het milieu en duurzame ontwikkelingen te steunen. Dit duurzame gedachtegoed wordt verweven in elk concept, waardoor wij binnen ons gehele catering- en serviceaanbod de reis naar een betere wereld maken. De reis die wij met elkaar afleggen is continu in beweging, omdat we iedere dag leren en duurzame initiatieven worden (door)ontwikkeld.

‘It’s no longer about doing less harm. It’s about making a climate-positive impact’

– Ragna Tielen, Manager Sustainability –

Reisdoel

NULA vertaalt zich naar nul. Het staat voor onze gezamenlijke reis om van de wereld een betere plek te maken. Veel mensen denken dat een duurzame ontwikkeling alleen over het milieu gaat, maar het begrip is breder. Naast het milieu zijn sociale ontwikkelingen van groot belang voor een duurzame samenleving. Daarmee willen we niet alleen nul afval bereiken, maar ook bijvoorbeeld nul verlies van biodiversiteit en nul verlies van talent. Dat doen we met onze kennis van de hospitality sector, sterke partnerships en gelijkwaardige relaties over de hele wereld, gedreven vanuit onze kernwaarden: duurzaam, verbindend, oprecht, vernieuwend en eigenzinnig. Ons eerste reisdoel? In 2030 zijn al onze maaltijden en diensten klimaatpositief en leiden tot een verbeterd welzijn van planeet, mens en dier. En na 2030? De reis om van de wereld een betere plek te maken, blijven we ook na 2030 voortzetten.

Zo doen we dat…

Milieu impact

Door te zorgen voor de planeet waarop we leven, zorgen we ook voor onszelf. Daarom zetten we onze expertise en ons netwerk in om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Daarbij richten we ons vooral op de onderstaande aandachtsgebieden om de grootste impact te kunnen maken:

 • Klimaatactie – een lagere CO2 footprint. Actie om de CO2-uitstoot te verlagen en klimaatverandering tegen te gaan.
 • Eiwittransitie en dierenwelzijn – minder dierlijk, meer plantaardig. De basis van een plantaardig aanbod bestaat uit producten die afkomstig zijn van planten, zoals fruit, groenten, noten, peulvruchten en zaden en zo min mogelijk vlees, vis, zuivel en eieren.
 • Duurzame schoonmaak – wij gebruiken wij duurzame producten en materialen die het milieu zo min mogelijk belasten.
 • Zero (food) waste – geen afval. We werken aan een circulair aanbod waarbij we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken en (voedsel)verspilling tegengaan.
 • Biodiversiteit en regeneratieve landbouw – gaat over een manier van werken waardoor de biodiversiteit (de rijkdom aan planten en dieren) toeneemt. Bijvoorbeeld regeneratieve landbouw, waarbij boeren werken binnen de grenzen van de natuur. Concreet betekent dit minder gebruik van mest, krachtvoer en gewasbeschermingsmiddelen.
 • Korte en transparante (voedsel)ketens – een korte verbinding tussen de producent (bv. de boer) en de consument. Wij bieden eerlijke, transparante en lokale producten.

Beter voor de wereld

We zetten onze expertise en ons netwerk in voor gelijke kansen en sterke communities. Om de meeste duurzame impact te kunnen maken, richten we ons daarbij vooral op de volgende aandachtsgebieden:

 • Eerlijke handel – fair trade. We maken open en eerlijke afspraken en betalen een eerlijke prijs voor producten en diensten, waarbij we mensenrechten respecteren.
 • Diverse en inclusieve werkomgeving – gelijke kansen en behandeling voor iedereen. We dragen bij aan een sociaal veilige werkomgeving, waarin alle (toekomstige) werknemers tot hun recht komen.
 • Goed werkgeverschap – we maken ons sterk op het gebied van salaris, arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en training voor (toekomstige) medewerkers.
 • Sociaal ondernemen – Buy Social. We vergroten onze inkoop bij sociale ondernemers en steunen het oplossen van maatschappelijke problemen.

Gezondheid & welzijn

Wat we dagelijks eten en drinken heeft grote impact onze levenskwaliteit. Daarom zetten we onze expertise en ons netwerk in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Om de meeste duurzame impact te kunnen maken, richten we ons daarbij vooral op de volgende aandachtsgebieden:

 • Gezonde eetomgeving – gezonder voedingsaanbod en presentatie. Wij bieden een gezonde eetomgeving op basis van de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum.
 • Transparantie informatie – voedingsinformatie. Wij maken allergenen- en nutriënten informatie, evenals de milieu-impact en de duurzaamheidsinformatie toegankelijk voor consumenten en klanten.
 • Welzijn – 360 lifestyle. Wij bieden interventies op het gebied van gezonde voeding, beweging, sociaal welzijn (tegengaan eenzaamheid), werkplek (daglicht, voldoende groen, luchtkwaliteit) en zingeving.
 • Gepersonaliseerde voeding – gezonder voedingsaanbod. Wij maken een praktische vertaling naar een volwaardig voedingspatroon dat voorziet in de behoefte aan energie en voedingsstoffen, rekening houdend met specifieke doelgroepen.

Duurzame samenwerking

We kunnen een duurzame revolutie pas echt ontketenen als we samenwerken. Iedere partner, leverancier en klant is een schakel in onze keten. Die keten kunnen we stapje voor stapje verduurzamen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatactie. Hoeveel milieu-impact we (kunnen) maken, bepalen we onder andere door metingen van onze CO2 footprint te doen. We krijgen hiermee inzicht in de  totale  CO2  footprint  van  onze organisatie en wat  de  impact  is  van  duurzamere  alternatieven, zoals een plantaardiger voedselaanbod. Omdat wij onze CO2 footprint in kaart hebben gebracht, kunnen we onze klanten een quick scan aanbieden om eenzelfde meting te doen. Vanuit dat startpunt gaan we gezamenlijk duurzame doelen voor onze samenwerking opstellen; met onze klanten en leveranciers. Door samen met onze partners, leveranciers en klanten te gaan versnellen, kunnen we ook ontzettend veel impact maken. 

Duurzame initiatieven

Naast landelijke duurzame initiatieven waar we aan meedoen, zoals de Nationale Week Zonder Vlees, heeft Compass Group eigen duurzame initiatieven op diverse gebieden.

 • Met de deelname aan het 100 Months to Change programma committeert Compass Group zich samen met een wereldwijd groeiende groep van changemakers aan de samenwerking in en de aanpak van het klimaatprobleem, onder andere door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de biodiversiteit te bevorderen.
 • Met Winnow, een slimme meter voor de afvalbak, reduceren we voedselverspilling. Hiermee kunnen medewerkers snel zien hoeveel en welk voedsel er wordt weggegooid. Winnow brengt vervolgens verslag uit zodat medewerkers actie kunnen ondernemen.
 • We bieden met The Farm Kitchen een plantaardig aanbod waarbij we gerechten bereiden met regeneratief verbouwde Nederlandse seizoensgroenten. Door massaproductie te voorkomen en de hectaren van onze boeren met meerdere producten seizoensgebonden in te delen, verbeteren wij de biodiversiteit, verlagen wij de CO2 uitstoot en krijgt de boer een eerlijke prijs.
 • Door middel van het stimuleren van een plantaardig eetpatroon leveren we een bijdrage aan de eiwittransitie. Door dierlijke eiwitten in vlees, vis en zuivel te vervangen door plantaardige eiwitten hebben we een positieve impact op het milieu, de mensen op aarde én op onze gezondheid.
 • Voedselverspilling tegengaan door middel van de internationale campagne Stop Food Waste Day.
 • De lijst met duurzame partnerships wordt elke dag uitgebreid.

Binnenkort lees je hier meer over de duurzame initiatieven waar we bij Compass Group mee bezig zijn.

Ragna Tielen Manager Sustainability
Consent(Vereist)
Hidden