Start Utrechtse Inclusie Coalitie – samenwerking voor betere toegang tot de arbeidsmarkt in Utrecht

8 juni 2022

Begin juni 2022 ondertekenden de leden van de Utrechtse Inclusie Coalitie op feestelijke wijze het manifest waarin zij verklaren structureel samen te zullen werken aan een inclusievere arbeidsmarkt in Utrecht. Het tekenen van dit manifest is de start van een pilot om vanuit hechtere samenwerking, Utrechters met onbenut arbeidspotentieel duurzaam aan werk te helpen. Compass Group is een partnership aangegaan met The Colour Kitchen, die de inrichting van de coalitie vorm hebben gegeven. Voor Compass Group een logische vervolgstap om zich aan te sluiten bij de coalitie.

‘Iedereen een kans.’ Het is de belangrijkste leus waarachter de Utrechtse Inclusie Coalitieleden zich scharen bij het tekenen van het manifest. Het is nog steeds zo dat in Utrecht bijna 10.000 mensen afhankelijk zijn van de bijstand. Annemiek Temming, mede-coördinator van de coalitie, vertelt: “We vertrouwen erop dat de meeste mensen willen werken, maar net dat zetje en extra aandacht nodig hebben om die stap te zetten.” Met dit doel werken verschillende partijen aan een betere sociale structuur waarbij meer mensen mee kunnen gaan doen op de Utrechtse arbeidsmarkt.

In de pilot krijgen ongeveer 25 kandidaten die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt een traject aangeboden waarin zij een ontwikkelroute volgen via de deelnemende impactondernemers en bedrijven. Zij beginnen met een assessment – waarin wordt bekeken of er een wederzijdse match is om aan het traject deel te nemen. Vervolgens krijgen zij een ontwikkel- en opleidingsprogramma aangeboden om uiteindelijk uit te stromen naar een stabiele baan. De coalitie doet op deze manier ervaring op met de infrastructuur en werkwijze om kandidaten te begeleiden in de route van werkloosheid naar arbeidsparticipatie.

Leden Utrechtse Inclusie Coalitie

De coalitie is ontstaan op initiatief van impact030 – het Utrechtse ecosysteem van impactondernemers. Als kwartiermaker heeft Bartel Geleijnse de rol op zich genomen om de samenwerking in te richten. Het is een partnerschap tussen ontwikkel – en opleidingsbedrijven, het reguliere bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de Gemeente Utrecht en kennisinstellingen in Utrecht. Deze pionierende organisaties zijn Gemeente Utrecht, UW, FC Utrecht, The Colour Kitchen, U-Stal, Brouwerij Maximus, I-did, Specialisterren, Vebego, Compass Group, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en PWC. De pilot wordt ondersteund en gemonitord door de landelijke Citydeal Impact Ondernemen.

Volgende stappen?

De ambitie is om in de toekomst nog meer kandidaten aan werk te helpen bij een groter collectief van werkgevers en impactondernemers. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meer informatie en nieuws over de voortgang lees je hier.

Deel dit artikel