Debbie Rooms benoemd tot Sustainability Manager

4 maart 2024

Compass Group Nederland verwelkomt per 1 maart 2024 Debbie Rooms als de nieuwe Sustainability Manager. Zij zal de duurzaamheidsambities van de labels Eurest, ESFM, famous flavours, Maison van den Boer en Xandrion verder vorm geven.

Debbie Rooms heeft de afgelopen jaren bij zowel de Rabobank als de Nederlandse Vereniging van Banken veel ervaring opgedaan op het gebied van duurzaamheid. In verschillende functies heeft zij zich onder andere beziggehouden met duurzaamheidsstrategie, bijbehorend beleid en het opzetten van duurzaamheidsteams. Zo heeft zij veel bedrijven uit verschillende sectoren geholpen met hun duurzaamheidsstrategie en -activiteiten middels 1-op-1 gesprekken, trainingen, workshops, webinars en als jurylid van de Rabobank duurzame innovatieprijs. Met deze rijke achtergrond brengt zij frisse energie en een schat aan ervaring naar Compass Group Nederland.

In haar rol zal Debbie Rooms zich richten op het verder versterken van de inzet op duurzaamheid in de gehele keten. Ze zal zich concentreren op het implementeren van innovatieve en duurzame praktijken om zo de ecologische voetafdruk van Compass Group Nederland naar nul te brengen en positieve sociale impact te genereren.

Debbie Rooms benadrukt: “Ik verheug me erop deel uit te maken van Compass Group Nederland en kijk ernaar uit om samen te werken met alle betrokkenen in de gehele keten. Ons doel is om duurzaamheid te integreren in elk aspect van onze activiteiten, van inkoop tot voedselbereiding en dienstverlening. Mensgericht en verbindend om zo samen impact te realiseren!”

Hiermee brengt zij een scherpe focus op samenwerking met zich mee en zal nauw samenwerken met leveranciers, klanten, gasten en medewerkers om gezamenlijk duurzaamheidsdoelen te realiseren. Deze benoeming weerspiegelt het streven van Compass Group Nederland om toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaam ondernemen in de foodservice-industrie.

Jacqueline van Beek, Managing Director Compass Group Nederland: “Compass Group zet zich in voor een duurzame toekomst. Ons duurzaamheidsbeleid NuLa is diep verankerd in onze bedrijfsstrategie en leeft in ons bedrijfsdoel. Met Debbie Rooms aan boord bestendigen wij onze inspanningen en versterken wij onze ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.”

Deel dit artikel