Compass Group doet mee: 100 Months to Change, 96 to go!

10 januari 2022

Samen naar klimaatpositief! Bij Compass Group Nederland is duurzaam ondernemen essentieel. Onze duurzaamheidsstrategie noemen wij NULA. NULA is de maatschappelijke, groene draad door onze organisatie en symboliseert de reis naar nul. In dit geval een uiteindelijke CO2 uitstoot van 0. En de 100-months-to-change challenge sluit hier mooi op aan.

De uitdaging
100-months-to-Change is een wereldwijd initiatief van changemakers die broeikasgassen helpt halveren en daarmee bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen van 2030. Het doel is professionals te inspireren en motiveren in hun klimaatwerk. Eén van de manieren om dit te doen is het tegengaan van voedselverspilling. Compass Group heeft hierbij de ambitie om in 2030 voedselverspilling te hebben gereduceerd met 50%.

Eten is te lekker en waardevol om te verspillen!
Nog 96 maanden te gaan! Om onze doelstelling te halen werken wij met gelijkgestemde partners. Een krachtig en verbindend gebaar. Geen verspilling van natuurlijke hulpbronnen. Samen inspireren we onze klanten om ook bij te dragen aan het klimaat.

Eén van onze samenwerkingen is met Winnow. Een afval monitoringstool, die heel nauwkeurig in kaart brengt welke producten er worden weggegooid en hoeveel. Het afgelopen jaar zijn wij met Winnow op 25 locaties in Nederland gestart met een pilot. Door deze tool is er in kaart gebracht hoe we omgaan met onze voorraden en is er meer bewustzijn gecreëerd over hoeveel eten er wordt weggegooid. Dit leidt uiteindelijk tot minder weggooien van eten. Winnow gaan we komend jaar volledige uitrollen op al onze Compass locaties!

#100MonthsToChange #96ToGo #Changemakers #NULA #klimaatpositief

Deel dit artikel